Oktoberreise 2009

Evakuierte Zone, erstes Denkmal.jpg
Evakuierte Zone, erstes Denkmal